Társasági jog, részesedésszerzések és vállalatfelvásárlások (M&A)

  • gazdasági társaságok, leányvállalatok, kereskedelmi képviseletek és fióktelepek alapítása,
  • tanácsadás és képviselet változásbejegyzési eljárásokban,
  • társasági és szindikátusi szerződések, alapító okiratok, belső szabályzatok, ügyrendek készítése,
  • taggyűlések, közgyűlések előkészítése, lebonyolítása, jegyzőkönyvek elkészítése,
  • közreműködés felügyelő bizottságokban,
  • tanácsadás gazdasági társaságok átalakulásával összefüggésben,
  • teljes körű tanácsadás és képviselet részesedésszerzések, vállalatfelvásárlások esetén,
  • tanácsadás és képviselet társaságok megszűnése esetén.