szakteruletek_vegleges

Szakterületek

 

Irodánk tevékenysége a gazdasági-, kereskedelmi-, munka- és közbeszerzési jog legkülönbözőbb területeit fogja át. Nagy tapasztalattal rendelkezünk ingatlan projektek jogi támogatásában, ingatlan-adásvételi szerződések készítésében, földhivatali ügyintézésében.

Munkánk során a legmodernebb technikát alkalmazzuk, és széleskörű hozzáféréssel rendelkezünk a gazdasági- és ingatlan adatbázisokhoz.

Kiemelt szakterületeink különösen:

Társasági jog, részesedésszerzések és vállalatfelvásárlások (M&A)

 • gazdasági társaságok, leányvállalatok, kereskedelmi képviseletek és fióktelepek alapítása,
 • tanácsadás és képviselet változásbejegyzési eljárásokban,
 • társasági és szindikátusi szerződések, alapító okiratok, belső szabályzatok, ügyrendek készítése,...

  Tovább >>

Kereskedelmi jog, szerződések

Aktívan támogatjuk megbízóink működési struktúráinak kialakítását, szerződésmintákat, dokumentációs rendszereket, általános szerződési feltételeket dolgozunk ki megbízóink részére. A legkülönbözőbb szerződések megszövegezésében, ill. véleményezésében működünk közre, így többek között

Kintlévőségek kezelése

 • Kintlévőség kezelési koncepciók kidolgozása a hatékony követelésbehajtás elősegítése érdekében.
 • Felszólítások kiküldése és nyomon követése, fizetési meghagyásos eljárások, csőd- és felszámolási eljárás indítása.
 • Megbízóink képviselete a bírósági jogvitákban....

  Tovább >>

Munkajog

Tanácsadás magyar és nemzetközi vállalatok részére a kollektív és az egyéni munkajog tárgykörében pl.
 • szerződésminták kidolgozása, munkaszerződések készítése és véleményezése,
 • tanácsadás a Társaságok reorganizációja és racionalizálása során felmerülő munkajogi kérdésekben,...

  Tovább >>

Ingatlanokkal kapcsolatos tranzakciók

 • Ingatlan tranzakciók esetén tanácsadás az eladók illetve vevők részére,
 • adásvételi szerződések készítése,
 • tanácsadás és képviselet hitelfelvétel esetén,
 • jelzálogszerződések készítése....

  Tovább >>

Szerzői jog, IT jog

 • Megbízók képviselete védjegy-lajstromozási eljárásokban,
 • Képviselet védjegybitorlási ügyekben,
 • Képviselet versenyjogi jogvitákban és szabadalom-, know-how védjegy és szoftver felhasználási szerződésekkel kapcsolatos jogvitákban,...

  Tovább >>

Közbeszerzési eljárás

 • Tanácsadás és képviselet az ajánlati felhívás közzétételétől a teljesítésig,
 • Az ajánlattevő illetve az ajánlatkérő képviselete az eljárás során,
 • Képviselet a jogorvoslati eljárásban....

  Tovább >>

Peres képviselet, választottbírósági képviselet és képviselet alternatív vitarendezési eljárásokban

Megbízók képviselete belföldi és külföldi bíróságok előtt, az európai bíróságok előtt, valamint választottbírósági...

Tovább >>